September 2013

Take Note: Pangasinan Provincial Government Department Head v...

Take Note: Pangasinan Provincial Government Department Head v...: Gov. Amado T. Espino, Jr. (in front) and Alaminos City Mayor Arthur Celeste (right) inspect the area around Quezon Island where dismantli...

Mga Mas Bagong Post Mga Lumang mga Post

Copyright 2012 | irene. Pinapagana ng Blogger.